Your IP: 3.235.29.190 United States Near: United States

Lookup IP Information

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next

Below is the list of all allocated IP address in 123.27.0.0 - 123.27.255.255 network range, sorted by latency.

Standard Chinese, or Modern Standard Chinese, also known as Mandarin or Putonghua, is the official language of the People's Republic of China and Republic of China (Taiwan), and is one of the four official languages of Singapore. Standard Chinese may also refer to: Vernacular written Chinese, referring to the written form Cantonese, the semi-standard form of Yue Chinese This disambiguation page lists articles associated with the same title. If an internal link led you here, you may wish to change the link to point directly to the intended article. v · d · eChinese language(s) Major subdivisions Mandarin Northeastern · Ji-Lu · Jiao-Liao · Zhongyuan · Southwestern · Lan-Yin · Lower Yangtze · Beijing · Dungan · Xuzhou · Luoyang · Jinan · Karamay · Nanking · Sichuanese · Kunming · Shenyang · Harbin · Qingdao · Guanzhong · Dalian · Weihai · Taiwanese Mandarin · Malaysian Mandarin · Singaporean Mandarin · Chuan-pu Wu Taihu · Shanghainese · Suzhou · Hangzhou · Ningbo · Changzhou · Wuxi · Jiangyin · Qihai · Jinxiang · Chuqu · Quzhou · Jiangshan · Qingtian · Huizhou · Wenzhou · Taizhou Wu · Taizhou · Wuzhou · Xuanzhou Yue Yuehai · Cantonese · Tanka · Gao-Yang · Siyi · Taishan · Goulou · Wu-Hua · Yong-Xun · Luo-Guang · Qin-Lian · Haihua Min Min Nan Qiong Wen · Leizhou · Zhanjiang · Hokkien · Amoy · Quanzhou · Zhangzhou · Taiwanese · Singaporean Hokkien · Southern Malaysian Hokkien · Teochew · Shantou · Haifeng · Zhenan · Longyan · Nanlang · Zhongshan · Sanxiang Min Dong Fuzhou · Manjiang other Min Min Bei · Min Zhong · Pu-Xian  · Jian'ou · Shao-Jiang Xiang Changsha · Shuangfeng Hakka Dapeng · Yuantang Gan Chang Jing · Ying Yi · Yi Liu · Da Tong Disputed Huizhou · Jin · Pinghua · Hohhot · Danzhou · Minjiang Unclassified Shaozhou Tuhua Standardized forms (Ausbausprache) Mandarin · Cantonese · Taiwanese Phonology Historical · Cantonese · Mandarin History Old Chinese · Middle Chinese · Proto-Gan · Proto-Mandarin · Han'er · Ba-Shu Written Chinese Official Classical · Vernacular · Pinyin · Bopomofo Historical scripts Oracle bone · Bronze · Seal · Clerical Other Written Cantonese · Written Dungan · Written Hokkien · Nüshu List of varieties of Chinese