Your IP: 18.234.51.17 United States Near: Cambridge, Massachusetts, United States

Lookup IP Information

2 3 4 5 6 7 8 Next

Below is the list of all allocated IP address in 12.41.0.0 - 12.41.255.255 network range, sorted by latency.

Manastiri Shën Mërisë Cultural Monument of Albania Manastiri Shën Mërisë is a Cultural Monument of Albania, located in Sarandë.[1] References ^ "Religious buildings with the "Culture Monument" status". Republic of Albania National Committee for Cult. http://kshk.gov.al/index.php?fq=brenda&gj=gj2&kid=19. Retrieved October 28, 2010.  v • d • e Religious Cultural Monuments of Albania Berat King Mosque  · Red Mosque  · White Mosque  · Bachelors' Mosque  · Lead Mosque  · Hysen Pasha Mosque · Halveti Teqe · Teqeja e Rufaive · St. Michael's Church  · Holy Trinity Church · St. Mary's Church  · St. Mary of Blachernae Church  · Kisha e Ungjillizimt  · St. Nicholas' Church  · St. Demetrius' Church, Drobonik  · St. Demetrius' Church, Poliçan  · St. Theodore's Church  · Dormition Cathedral Durrës Fatih Mosque · Basilica of Saint Michael · Saint Anthony Church  · Church of Gjuricë Elbasan Namazgjahu  · King Mosque  · Naziresha Mosque  · St. Jovan Vladimir's Church  · St. Nicholas' Church  · St. Paraskevi's Church  · St. Mary's Church · Rrënojat e Kishës  · Rrënojat e Kishës  · Rrënojat e Kishës së Ungjillizimit · Bazilika në Kodrën e Tepes  · Bazilika e Tepes Korçë St. John the Baptist's Monastery  · Kisha e Manastirit të Shën Marisë  · St. Athanasius Church  · St. Michael Church  · St. Nicholas' Church  · Kisha e Shën Marisë  · Kisha e Shën Jovanit  · Kisha e Shën Mitrit  · Shpella e Maligradit · Kisha e Ristozit  · St. George's Church  · Holy Trinity Church  · Kisha e Shën Mitrit  · Kisha e Shën Marisë  · Kisha e Shën Mëhillit  · Kisha e Shën Gjergjit  · Shpella e Shën Marisë  · Kisha e Shëndëlliut  · Xhamia e Iljaz Mirahorit Tirana Kapllan Pasha Tomb · Bride's Tomb  · Teqeja e Sheh Durrit  · Rrënojat e Kishës Shën Mëri  · Et'hem Bey Mosque Shkodër Kisha Trikonëshe Kala e Drishtit  · Rrënojat e Kishës së Shën Gjinit  · Rrënojat e Kishës së Shën Markut  · Vaut Dejës Castle  · Rrënojat e Kishës së Shatit  · Shirgj Monastery  · Faltorja (kishë-xhami)  · Lead Mosque Gjirokastër Xhamia e Teqes  · Rrënojat e Bazilikës Paleokristiane  · Dhuvjan Monastery  · Manastiri i Shën Mërisë  · Manastiri i Ungjillizimit  · Kisha e Manastirit të Shpërfytyrimit Mingul  · Kisha e Manastirit të Shpërfytyrimit Çatistë të Pogonit · Kisha e Manastirit të Shën Triadhës  · Kisha e Manastirit të Shën Ilias  · Kisha e Manastirit të Shën Mërisë Spilesë Tranoshisht  · Kisha e Manastirit të Shën Merisë  · Kisha e Manastirit të Shën Mëhillit  · Kisha e Profet Ilias  · Kisha e Shën Mërisë në Drianos · Kisha Fjetja e Shën Mërisë · Kisha Fjetja e Shën Mërisë  · Kisha e Shën Mërisë · Kisha e Shën Mërisë  · Kisha e Shën Mërisë  · Kisha e Shën Mërisë  · Kisha e Shën Mëhillit  · Kisha e Shën Mëhillit  · Kisha e Shën Kollit  · Kisha e Shën Kollit  · Kisha e Shën Gjergjit  · Kisha e Shën Thanasit  · Kisha e Shën Thanasit  · St. Paraskevi's Church, Hllomo  · Kisha e Mezhanit  · Kisha Paleokristiane e Manastirit  · Holy Transfiguration Monastery Church  · Kisha e Shën Apostujve  · St. Anne's Church, Derviçan  · Rrënojat e Bazilikës paleokristiane Goricë · St. Paraskevi's Church, Selckë  · Kisha e Shën Mërisë  · Teqeja e Zallit Sarandë Xhamia e Gjin Aleksit  · Manastiri Shën Gjergjit  · Manastiri Shën Mërisë  · Manastiri Shën Mërisë  · Rrënojat e Manastirit të 40 Shenjtorëve  · Kisha e Manastirit të Shën Kollit  · Kisha e Manastirit të Shën Kollit  · Kisha e Manastirit të Shën Mërisë Mavrodhivrit Dhivër · Kisha e Manastirit të Shën Thanasit Leshnicë e Poshtme  · Kisha e Manastirit të Shën Triadhës  · Kisha e Manastirit të Shën Mërisë  · Kisha e Manastirit të Shën Mërisë Krimanovës Piqer  · Kisha e Shën Mërisë  · Kisha e Shën Thanasit  · Kulla e Manastirit Theollogos  · Kisha e Shën Gjergjit  · Kisha e Shën Kollit  · Shpella e Shën Marenës  · Kisha e Shën Thanasit  · Tempulli Antik  · Tempulli Antik  · Rrënojat e Kishës  · Rrënojat e Kishës së Kamenicës Vlorë Kulla e Dervish Aliut  · Muradie Mosque  · Manastiri i Shën Mërisë  · Kisha e Manastirit të Panaiasë  · Kisha e Manastirit të Shën Mitrit  · Kisha e Marmiroit  · Kisha e shën Spiridhonit  · Kisha e Ipapandisë  · Kisha e Shën Mëhillit  · Kisha e Mesodhisë  · Mbeturinat e Kishës së Shën Stefanit  · Rrënojat e Kishës së Shën Kollit  · Rrënojat e Kishës së Shën Ndreut  · Rrënojat e kishës së Shën Gjergjit  · Kisha e Shën Sotirës  · Kisha e Sergjit dhe Bakut  · Kisha e Shën Mërisë së Athalit  · Kisha e Gjithshenjtorëve Përmet Shën Premte Church (Përmet)  · Kisha e Shën Mërisë  · Kisha e Shën Mërisë  · Kisha e Shën Mërisë  · Kisha e Shën Sotirit  · Kisha e Shën Mërisë  · Kisha e Shën Mërisë  · Kisha e Shën Dëllisë  · Teqeja e Frashërit Fier Manastiri i Shën Mërisë  · Kisha e Shën Kozmait dhe Shën Mërisë Kolkondas  · Kisha e Shën Kollit  · Kisha e Shën Gjergjit  · Kisha e Shën Gjergjit  · Kisha e Shën Kollit  · Shën Premte Church (Sop)  · Shën Premte Church (Hoxharë)  · Kisha e ancitit  · Bazilika e Ballshit  · Bazilika A, B, C, D Lushnjë Manastiri i Shën Mërisë  · Kisha e Shën Thanasit  · Kisha e Shën Mërisë  · Kisha e shën Kollit  · Kisha e Shën Kollit  · Kisha e Shën Todrit Other Fort Mosque  · Bazaar Mosque  · Xhamia me Sahat  · Kompleksi i Xhemahallës  · Halveti Teqe, Herebel  · Teqja e Dollmës  · Teqeja e Martaneshit  · Kisha e Shpërfytyrimit  · Kisha e Shën Sotirit (Sveti Spas)  · Shën Premte Church (Çetë)  · Kisha e Grabovës · Rrënojat e Kishës së Shën Mërisë · Kisha në shpellën e Qafthanës  · Kisha në Qafthanë mbi Urakë  · Manastiri Shën Marenës  · Rrënojat e Kishës Paleokristian & mozaikët · Rrënojat e Kishës Bizantine  · Kisha e Shën Janit  · Rrënojat e Kishës së Dashajt  · Kisha e Manastirit të Rubikut  · Kisha e Shën Venerandës  · Kisha e Shën Aleksandrit  · Shën Premte Church (Balldren)  · Rrënojat e Kishës së Shën Stefanit  · Rrënojat e Kishës së Shën Mëhillit  · Rrënoja kishash  · Kisha e Shën Kollit  · Kuvendi i Dukagjinit  · Xhamia e Telelkave · Xhamia e Allajbegisë